ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การปลูกและพัฒนาสายพันธุ์

      ...สวนทศเทพ เป็นสวนกาแฟอราบิก้าเอกชนลำดับที่ 4 ของประเทศไทย ตั้งอยู่บนม่อน (เนินดินหรือเนินเขาเตี้ยๆ)ปลายท้องนาเชิงภูเขาสูงของจังหวัดเชียงราย มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 650เมตร ตั้งอยู่บนตะเข็บระหว่างอำเภอเมือง กับอำเภอแม่จัน สวนทศเทพเป็นต้นกาแฟพันธุ์ Arabica Var. Catimor 528/26 เจเนอเรชั่น(F)ที่เหลืออยู่สวนเดียว เพราะเป็นพันธุ์กาแฟที่มีช่อดอก-และช่อผลห่างไม่ดกเท่าที่ควร ผลผลิต ต่อต้นต่อไร่เพียง 1ใน 3องสายพันธุ์ย่อย ส่วนราชการจึงหันไปสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพันธุ์อื่นๆต่อไปพันธุ์นี้จึงสาบสูญไปจากประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2530....

     ...พื้นที่ของสวน ส่วนที่โหดร้ายสำหรับต้นกาแฟที่สุดคือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์มีแสงแดดจัดไม่มีร่มเงา ต้นกาแฟเหล่านี้แม้จะมีอายุ 4-5 ปี แล้วก็อยู่ในสภาพแคระแกรน การปรับปรุงบำรุงดินให้มีสภาพดีขึ้น โดยการแซมมูลวัวไปบริเวณโคนต้นระหว่างต้นกาแฟนั้น สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพันธุ์ที่สวนทศเทพ นี้เอง ชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Arabica var. Cartimor Ex. Nanglea มีลักษณะเด่นคือ คงความหอมของสายพันธุ์ 528/26 เดิมไว้ แต่ให้ผลผลิตที่ดกกว่า เนื่องจากข้อชิดกันมากขึ้น จำนวนข้อกาแฟต่อกิ่งมากขึ้น จำนวนข้อกาแฟต่อกิ่งมากขึ้นที่สำคัญคือผลกาแฟสุกพร้อมๆกัน โดยในแต่ละต้น ผลจะสุกให้เก็บเกี่ยวผลไม่เกิน 4 ครั้ง ประหยัดแรงงาน ในการเก็บเกี่ยวกว่าเดิมมาก(พันธุ์เดิมนั้นจะต้องทยอยเก็บถึง 6 ครั้งเลยทีเดียว).....

 


 

แปลงเพาะกาแฟ
>>การเริ่มต้นทำสวนกาแฟ
ที่ดีนั้น จะต้องเริ่มด้วยการคัดเมล็ดพันธุ์จากต้นกาแฟที่ดี เก็บและนำมาลอกเปลือก(Cherry) ออกด้วยมือ แช่น้ำไว้ไม่เกิน1คืน แล้วนำลงแปลงเพาะ ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงการคลุมแปลงเพาะด้วยฟางเพื่อเก็บรักษาความชื้นให้คงที่เชื่อไหมครับว่าจะต้องรีบดำเนินการจนเสร็จสิ้นดังภาพ ภายใน 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นเมล็ดพันธุ์กาแฟจะสูญเสียความงอก (หรืออัตราการงอก)เร็วมาก...


ต้นกล้ากาแฟ

>>เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 45-50 วัน กล้ากาแฟจะเริ่มงอกพร้อมๆกัน จะนำฟางที่คลุมไว้ออก อย่าสำคัญผิดว่าเป็นถั่วงอกนะครับ... หัวตุ้มต้านบนซึ่งเป็นส่วนที่เรานำมาคั่วบริโภคนั้น ก็จะค่อยๆแปรสภาพกลายเป็นใบเลี้ยงระยะต่อไป...
ต้นกล้ากาแฟ
>>เมื่อเวลาผ่านไปอีกประมาณ 5-7
วัน เราจะบรรจงถอนกล้ากาแฟอย่างนิ่มนวลเพื่อนำมาคัดว่าลูกๆของเรา ต้นไหนมีระบบรากที่ดีพอที่จะนำมาเป้นแม่พันธุ์ต่อไปได้... ทำไมหรือครับ... ระบบราก็มีเสมือนปากของคนนั่นเอง ระบบรากแก้วที่แข็งแรง(รากตรงไม่แตกแขนงดังห้าต้นด้านขวาของภาพ) จะช่วยพยุงลำต้นไม่ให้ล้มง่ายเมื่อติดผลดกหรือเมื่อถูกลมพายุ... ระบบรากที่อ่อนแอจะไม่สามารถรับน้ำหนักลำต้นได้อย่างเต็มที่ ต้นกาแฟจะล้มง่าย รากฝอยจะเดินไม่สะดวกและมีแนวโน้มที่จะวนผูกกันเอง ไม่ขยายออกนอกทรงพุ่มดังที่ควรจะเป็น... การคัดต้นกล้าในระยะนี้นับเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด  ในการทำสวนกาแฟประการหนึ่งเลยทีเดียว หากแต่การทำดังนี้ เป้นการสิ้นเปลืองแรงงานและต้นกล้าเป็นอย่างมาก (ต้องคัดทิ้งเสียมากกว่าครึ่ง) ไม่ค่อยมีผู้ใดทำเช่นนี้ มากนัก เมื่อก่อนนี้ที่สวนทศเทพก็ใช้วิธีที่ใช้กันอยู่ทั่วไปคือ เก็บต้นกล้ากาแฟที่งอกเองบริเวณโคนต้น แต่เมื่อใช้วิธีคัดกล้าแบบนี้แล้ว ต้นกล้ากาแฟมีอัตรารอดสูงขึ้นมาก และผลผลิตต่อต้นก็สูงขึ้นเช่นเดียวกัน...

การปลูกและพัฒนาสายพันธ์กาแฟ>>เมื่อคัดต้นกล้ากาแฟ ที่พึงประสงค์แล้ว ก็นำมาเพราะถุงชำซึ่งมีขนาดยาวและลึก การปลูกและพัฒนาสายพันธ์กาแฟเป็นทรงกระบอก ขนาดปากกว้าง 3 นิ้ว ลึก14 นิ้ว (ถุงดำขนาดพิเศษนี้ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ต้องสั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษ) เหตุผลที่ต้องใช้ถุงดำขนาดพิเศษนี้เพื่อบังคับให้รากแก้วงอกยาวตรงเป็นไม้บรรทัดไม่คดงอ หากถุงเพาะชำเป็นขนาดทั่วไปเมื่อรากกาแฟไปจนสุดก้นถุงกะจะเริ่มคดงอ การคัดต้นกล้าก็จะเป็นอันเสียเปล่าไป เราจะไม่มีการเปลี่ยนถุงจนกระทั่วปลูก เว้นแต่เก็บต้นกล้าไว้เกินกว่า 12 เดือน ซึ่งรากจะเต็มถุงก็อาจะเปลี่ยนถุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
การปลูกและพัฒนาสายพันธ์กาแฟ>>โรงบ่มเพาะต้นกาแฟคุณภาพที่เลือกสรรตั้งแต่คุณภาพของกล้าที่จะนำมาปลูก การผสมวัสดุปลูกด้วยกรรมวิธีระบบเกษตรอินทรีย์ ภาพนี้ในโรงเรือนเพาะชำ เราใช้ระบบน้ำแบบสปริงเกลอร์(Springler) โดยให้หัวพ่นน้ำอยู่ด้านบน เมื่อเปิดหัวจ่ายน้ำก็เป็นเหมือนฝนตก หากวันไหนแดดจัดจะเห็นเป็นรุ้งกินน้ำสวยมากทีเดียวครับ (ต้นกล้ากาแฟที่เรียงรายในภาพนี้รวมๆ กันประมาณ 10,000 ต้นทีเดียว) การปลูกและพัฒนาสายพันธ์กาแฟ

 

 

 

 

การปลูกและพัฒนาสายพันธ์กาแฟ

>>การนำกล้ากาแฟปลูกลงในแปลง
ภาพนี้เป็นส่วนที่ทดลองปลูกในระยะห่าง 3 คูณ 3 เมตร (ซึ่งในปัจจุบันสวนทศเทพร่นระยะปลูกเหลือ 2.5 คูณ 2.5 เมตร) เราจะขุดหลุมขนาด กว้าง0.75 เมตรยาว 0.75 เมตร ทิ้งไว้ 5-7 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินแล้วจึงนำปุ๋ยคอกลงผสม ใส่ยากันปลวกเล็กน้อยคลุกเกล้าให้ทั่ว


การปลูกและพัฒนาสายพันธ์กาแฟ
 
>>เมื่อผสมดินกับวัสดุปลูกจนทั่วถึงกันแล้ว ก็จะนำกล้ากาแฟลงปลูกที่สวนทศเทพเราจะเริ่มปลูกกาแฟ เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ตายไป เพื่อทดแทนต้นกาแฟที่อายุมากและให้ผลผลิตไม่เต็มที่ หรือเพื่อขยายพื้นที่ปลูก

 

 การปลูกและพัฒนาสายพันธ์กาแฟ

 

>>ภาพนี้เป็นภาพดอกกาแฟบาน ความหอมลึกซึ้งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวหนังสือ

 

การปลูกและพัฒนาสายพันธ์กาแฟ

 

>>ภาพนี้เป็นภาพผลกาแฟดิบบ่มที่รวบรวมแร่ธาตุต่างๆ ในดินเป็นเวลา 10-12 เดือนdot
Our Face Book
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
Our FaceBook
แฟรนไชส์กาแฟสวัสดี
Coffee Love
ชุดเครื่องชงกาแฟ
เมล็ดกาแฟสด
อบรมวิชากาแฟ
ซ่อมบำรุงเครื่องชงกาแฟ
วัตถุดิบอื่น
Coffee Break
WorldClass Machine
bulletRancilio XCELCIUS Class 11
bulletNuova Aurelia II T3
เครื่องชงกาแฟขนาดใหญ่
bulletLa San Macro 20/20 Classic 2 gr.
bulletCarimali Cento Plus 2 gr.
bulletNuova Appia Life
bulletNuova Appia Life Compact 2G
bulletRancilio Class 5 2GE
bulletRancilio Class 5 Compact 2G
bulletCasadio Undici A3 Tall
bulletCasadio Undici A2 Tall
เครื่องชงกาแฟขนาดกลาง
bulletCarimali Cento Plus 1 gr.
bulletBreville Bes 980
bulletBreville Bes 920
bulletCasadio Undici A1 Tall
เครื่องชงกาแฟขนาดเล็ก
bulletNuova Oscar Mood
bulletNuova Oscar II
bulletRancilio Silvia V6
bulletBreville Bes 878
bulletBreville Bes 870
bulletAscaso Dream
bulletExpobar Office Control
bulletExpobar Office Pulser
เครื่องบดกาแฟอัตโนมัติ
bulletRancilio Kryo65 OD
bulletNuova MDXS OD
bulletBreville BCG 820
bulletCasadio Enea OD
เครื่องบดเมล็ดกาแฟ
bulletRancilio Kryo65ST
bulletRancilio Rocky MD
bulletRancilio Rocky SD
bulletNuova MDX
bulletNuova Grinta
bulletCunill Space
bulletCoffee Mill 600N
bulletBreville BCG 200
เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ
bulletSaeco AulikaEvoTopHSC RI
bulletSaeco Royal OTC
bulletSaeco Royal
เครื่องชงกาแฟแบบอื่นๆ
bulletBrewer : Breville YouBrew
bulletPercolator West Bend
เครื่องปั่นสมูทตี้
เครื่องกรองน้ำ
เครื่องจ่ายน้ำหวาน
dot
Cartel's Vote
dot
bulletกาแฟเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคุณมากแค่ไหน
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
THE COFFEE CARTEL CO.,LTD.
48/5 Moo 2, Soi Ngamwongwan 8, Bang Khen, Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000
Tel : 083-096-1895, 0-2953-8957
E-mail : thecoffee.cartel@yahoo.com, thecoffee.cartel@hotmail.com
URL : www.thecoffeecartel.co.th