ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การเก็บเกี่ยว แปรรูปและคัดคุณภาพ

1.การเก็บเกี่ยวผลกาแฟผลกาแฟอราบิก้า
ผลกาแฟที่เริ่มแก่พร้อมที่จะเก็บได้จะเปลี่ยนสีจากสีเขียว เป็นสีแดงสด และเมื่อแดงตลอดทั้งผล ก็หมายความว่าเริ่มสุกเต็มที่ จะต้องเก็บภายใน 3-4 วัน ก่อนที่สีแดงเข้มสวยนั้นจะเริ่มฉ่ำ กลายเป็นสีแดงแก่ก่ำ ดุจโกเมน


ผลกาแฟอราบิก้า

 

...การเก็บผลผลิตที่แก่เต็มที่ เราจะบรรจงเก็บทีละผล เฉพาะเมล็ดกาแฟสีแดงสดที่สุกเต็มที่เท่านั้น ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ เราจะไม่เก็บผลกาแฟที่ยังสุกไม่ทั่วทั้งผล ฉ่ำ หรืองอม จนแก่เกินไปเป็นอันขาด และจะไม่มีการรูดกิ่งเพื่อเก็บผลกาแฟเพื่อประหยัดแรงงานอย่างเด็ดขาด กาแฟที่เก็บมาได้เราจะนำมาสีเปียกทันทีภายในเวลา 16.00น. ของวันที่เก็บเกี่ยวนั้น เพื่อไม่ให้เกิดการ Fermentation หรือการบูดเปรี้ยว (อันจะทำให้กาแฟมีกลิ่นหืน)


2. การแปรรูปและคัดคุณภาพ
ผลกาแฟ(Coffee cherries) ที่เก็บมาใหม่ๆ จะนำมาสู่กระบวนการแปรรูปการสีเปียกวัน
ต่อวัน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการบูดเปรี้ยว ทุกวันที่เก็บผลกาแฟเวลา 16.30 น. เราจะเริ่มสีกาแฟ (แบบสีเปียกหรือที่เรียกว่า wet processing) ก่อนที่จะนำกาแฟที่ได้จากการสีไปล้างเมือก ซึ่งกระบวนการล้างเมือกจะดำเนินไปอีก 6 ชั่วโมง และนำไปหมักน้ำอีก โดยใช้เวลาระหว่าง 14-16 ชั่วโมง และคัดเมล็ดลอยน้ำ และถึงจมกึ่งลอย ออกทิ้งจนหมดสิ้น และเข้าสู่กระบวนการคัดเมล็ด โดยใช้ความถ่วงจำเพาะ หรือ Density Sorting อย่างเคร่งครัดกะลากาแฟ
...เมื่อผ่านกระบวนการสีผลกาแฟเพื่อนำเปลือกผลกาแฟออกด้วยกรรมวิธีสีเปียก และผ่านการล้างเมือกและหมักน้ำตามขั้นตอนของเราแล้ว ผลที่ได้คือ กาแฟกะลาหรือกาแฟที่ยังมีเปลือกชั้นในอยู่ ขั้นตอนต่อไปคือ ขั้นตอนการตากกาแฟกะลา คือการทำให้กาแฟกะลามีความชื้นลดลง โดยการจากกาแฟกะลาให้ได้คุณภาพ จะต้องตากกับแดดแรงๆ ให้ได้อย่างน้อย 15 แดด และจะต้องเก็บในเวลากลางคืนทุกครั้งเพือ่หลักเลี่ยงความชื้นจากน้ำค้าง หรือฝนหลงฤดู มิฉะนั้นจะกลายเป็นกาแฟคุณภาพต่ำทันที

3.การบ่มสารกาแฟกะลากาแฟ
กะลากาแฟที่ตากแห้งแล้วจะนำมาใส่กระสอบ บ่ม ในห้องบ่มกาแฟเป็นระยะเวลา อย่างน้อย7-8 เดือน ก่อนจะนำมาสีกะลาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อบ่มจนความชื้นของกะลากาแฟได้ที่แล้ว เราจะนำกะลาออกโดยใช้เครื่องสีกาแฟที่คุณภาพดีเยี่ยม ที่ผลิตได้ในประเทศไทยเพื่อคุณภาพสารกาแฟ (เครื่องสีกาแฟชนิดนี้จะทำให้การคัดขนาดเมล็ดในเบื้องต้นและทำการคัดเมล็ดลีบ เมล็ดแตก และเมล็ดไม่ได้น้ำหนักออกส่วนหนึ่งแล้ว) จากนั้นจะนำเข้าเครื่องคัดเกรดกาแฟอีกครั้ง เมื่อคัดเมล็ดกาแฟออกเป็น 4 ขนาด เพื่อรอกระบวนการขั้นสุดท้ายใน...การคั่วกาแฟdot
Our Face Book
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
Our FaceBook
แฟรนไชส์กาแฟสวัสดี
Coffee Love
ชุดเครื่องชงกาแฟ
เมล็ดกาแฟสด
อบรมวิชากาแฟ
ซ่อมบำรุงเครื่องชงกาแฟ
วัตถุดิบอื่น
Coffee Break
WorldClass Machine
bulletRancilio XCELCIUS Class 11
bulletNuova Aurelia II T3
เครื่องชงกาแฟขนาดใหญ่
bulletNuova Simonelli Appia Life
bulletRancilio Classe5 2GE
bulletNuova Simonelli AppiaII V2G
bulletNuova AppiaII Compact V2G
bulletCasadio Undici A2 Tall
bulletNew Elegance Display V2G
bulletNew Elegance Mini 2G.
เครื่องชงกาแฟขนาดกลาง
bulletBreville Bes 980
bulletBreville Bes 920
bulletCasadio Undici A1
bulletEpoca 1G
เครื่องชงกาแฟขนาดเล็ก
bulletNuova Oscar II
bulletRancilio Silvia
bulletBreville Bes 870
bulletBreville Bes 250
bulletAscaso Dream
bulletExpobar Office Control
bulletExpobar Office Pulser
bulletTaurino Combi
bulletMokita Junior
เครื่องบดกาแฟอัตโนมัติ
bulletRancilio Kryo65 OD
bulletNuova MDX OD
bulletBreville BCG 820
bulletBreville BCG 800
เครื่องบดเมล็ดกาแฟ
bulletRancilio Kryo65ST
bulletRancilio Rocky MD
bulletRancilio Rocky SD
bulletNuova MDX
bulletNuova Grinta
bulletCunill Space
bulletCoffee Mill 600N
bulletBreville BCG 200
เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ
bulletSaeco Aulika Top RI
bulletSaeco Lirika
bulletSaeco Lirika Plus
เครื่องชงกาแฟแบบอื่นๆ
bulletBrewer : Breville YouBrew
bulletPercolator West Bend
เครื่องปั่นสมูทตี้
เครื่องกรองน้ำ
เครื่องจ่ายน้ำหวาน
dot
Cartel's Vote
dot
bulletกาแฟเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคุณมากแค่ไหน
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
THE COFFEE CARTEL CO.,LTD.
21-22 Tesabansongkroh Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : 0-2953-8957, 0-2954-4850
Fax : 0-2953-8130
E-mail : thecoffee.cartel@yahoo.com, thecoffee.cartel@hotmail.com
URL : www.thecoffeecartel.co.th