ReadyPlanet.com
dot
dot
สมัครสมาชิก / Register
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
Cartel's Vote
dot
bullet>>กาแฟเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคุณมากแค่ไหน<<
dot
อดีตจนปัจจุบัน
dot
dot
Cartel's Community Care
dot
bulletคำขอบคุณ...จากชาวเขา...
dot
สมุดภาพ
dot
bulletรวมภาพคอกาแฟ
dot
Jobs today / รับสมัครงาน
dot
bulletรับสมัครงานด่วน
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 69
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่69

ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่69

ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่69 ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่69 ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่69
ศาสตร์แห่งกาแฟ 69 ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่69 ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่69

 

อบรมวิชา "ศาสตร์แห่งกาแฟ" รุ่นที่ 69
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30-17.30 น.
ณ ห้อง 503 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. คุณอิสสระ รุ่งศรี
2. คุณภคินี ชูเลอร์
3. คุณภัทรา มานะพงศ์
4. คุณนาถ ชัยเจริญ
5. คุณไกรเทพ สินศุข
6. คุณณธนน กิจบำรุงรัตน์
7. คุณสุพรรณี ญาณิภักดี
8. คุณดุษณี อรรถศิริ
9. คุณจุมพล ทิศกร
10. คุณภิญญดา ศิวาไล
11. คุณสมพร เคล้าสวัสดิ์Cartel's Coffee Institute
12. คุณปุณณภา ห้วงหงษ์ทอง
13. คุณเทอดธรรม รัตนประทีป
14. คุณวรวีร์ โชติชมภู
15. คุณภานุวัฒน์ สุภาวรรณ
16. คุณชาลิสา มาตรง
17. คุณปรางจันทร์ วงศ์กมุทธศัย
18. คุณศิลักษณ์ ทองไทย
19. คุณวารินทร์ธร ศิริอิทธิรัฐกุล
20. คุณวรวุฒิ ตรองวิเชียร
ศาสตร์แห่งกาแฟ

ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 93 article
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 92 article
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 91
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 90 article
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 75
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 74
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 73
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 72
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 71
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 70
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 68
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 67
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 66
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 65 article
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 64
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 63
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่62 article
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 61 article
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 60
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 59
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 58
ศาสตร์แห่งกาแฟ รุ่นที่ 57 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
THE COFFEE CARTEL CO.,LTD.
21-22 Tesabansongkroh Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : 0-2953-8957, 0-2954-4850
Fax : 0-2953-8130
E-mail : contact@thecoffeecartel.co.th
URL : www.thecoffeecartel.co.th