ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การสนับสนุน พัฒนากระบวนการผลิต

สวนทศเทพการสนับสนุน พัฒนากระบวนการผลิต
ก่อนปี 2530 กาแฟอราบิก้าเป็นเพียงพืชทดลองในโครงการลดพื้นที่ปลูกฝิ่น ในพื้นที่สูง เช่นเดียวกับ แอปเปิ้ล พลัม ท้อ สาลี่ และพืชอื่นๆ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่า กาแฟอราบิก้า ที่ปลูกในประเทศไทบจะได้ผลผลิตที่มีมูลค่าเพียงพอ ในการปลูกในเชิงพาณิชย์การสนับสนุน พัฒนากระบวนการผลิต

 
เมื่อปี 2526 องค์ความรู้ด้านการปลูก การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปกาแฟอราบิก้านั้นยังจำกัดอยู่มาก การส่งเสริมของส่วนราชการต่างๆ ยังอยู่ในวงจำกัด สวนทศเทพ ต่อมาเมื่อสวนทศเทพมีความชำนาญในกระบวนการปลูกเก็บเกี่ยวและแปรรูปดังที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อค้ากาแฟชาวญี่ปุ่น และประสบความสำเร็จด้านคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในต่างประเทศ สวนทศเทพได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการปลูก การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปกาแฟให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขาและชาวไทยพื้นราบเป็นจำนวนมาก ที่เข้ามาศึกษาดูงานการผลิตกาแฟทุกปี
โรงเรือนเพาะชำ

โรงเรือนเพาะชำ
โรงบ่มเพาะต้นกาแฟคุณภาพที่เลือกสรรตั้งแต่คุณภาพของกล้าที่จะนำมาปลูก การผสมวัสดุปลูกด้วยกรรมวิธีระบบเกษตรอินทรีย์ และเป็นสถานที่ฝึกอบรม และดูงานเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่ต้องการพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟให้ได้คุณภาพ
สวนทศเทพผลิตกล้ากาแฟอราบิก้าพันธุ์ดี เพื่อจำหน่ายจ่ายแจกให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขา และชาวไทยพื้นราบไม่น้อยกว่าปีละ 300,000 ตัน


การส่งเสริมชาวไทยภูเขา
ในการพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพนั้น เราให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไทยภูเขาผู้ปลูกกาแฟด้วย บริษัท เดอะ กาแฟ การ์เต็ล จำกัด และเฟรนไชส์กาแฟสวัสดี จึงดำเนินโครงการ "คนรักกาแฟ เพื่อเพื่อนชาวเขาผู้หนาวเหน็บ" อย่างต่อเนื่องจากที่สวนทศเทพได้ริเริ่มไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 กาแฟอราบิก้า... เป็นอีกพืชทางเลือก ที่ทางราชการได้สนับสนุนส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาปลูกทดแทนฝิ่น เพื่อการพัฒนาชาวเขาให้ห่างไกลยาเสพติด และลดการทำไร่เลื่อนลอยแต่ราคากาแฟในตลาดโลกที่ผันผวนขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศที่ปลูกกาแฟมากเป็นอันดับต้นๆของโลก ดังในทวีปอเมริกาใต้ และอาฟริกาส่งผลให้ราคารับซื้อกาแฟจากชาวไทยภูเขาไม่มีความแน่นอน

การส่งเสริมชาวไทยภูเขา

การกำกับ และตรวจสอบมาตราฐานการส่งเสริมชาวไทยภูเขา
นอกเหนือจากกาแฟอราบิก้าที่ปลูก เก็บเกี่ยว และแปรรูปอย่างเคร่งครัดจากสวนทศเทพจังหวัดเชียงราย กาแฟที่เป็นวัตถุดิบที่เรารับซื้อจากชาวไทยภูเขาภายในโครงการพัฒนากาแฟของบริษัทฯ จะต้องมีมาตรฐานไม่น้อยไปกว่ากัน เราเดินทางขึ้นไปอบรม ส่งเสริม ฝึกสอนอย่างเป็นระยะ และตรวจสอบมาตฐานการเก็บเกี่ยวและแปรรูปกาแฟอย่างเคร่งครัดทุกฤดูกาลเก็บเกี่ยวในแต่ละหมู่บ้าน อำเภอต่างๆ ใน 7จังหวัด ทั่วประเทศไทย ตามมาตรฐานที่เรากำหนดขึ้นโดยเฉพาะ


..เพราะเรามั่นใจในความตั้งใจของเกษตรกรชาวไทยภูเขาผู้ปลุกกาแฟ และเชื่อมั่นในคุณภาพของกาแฟที่ผลิตขึ้นบนผืนแผ่น
ดินไทย..dot
Our Face Book
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
Our FaceBook
แฟรนไชส์กาแฟสวัสดี
Coffee Love
ชุดเครื่องชงกาแฟ
เมล็ดกาแฟสด
อบรมวิชากาแฟ
ซ่อมบำรุงเครื่องชงกาแฟ
วัตถุดิบอื่น
Coffee Break
WorldClass Machine
bulletRancilio XCELCIUS Class 11
bulletNuova Aurelia II T3
เครื่องชงกาแฟขนาดใหญ่
bulletNuova Simonelli Appia Life
bulletRancilio Classe5 2GE
bulletNuova Simonelli AppiaII V2G
bulletNuova AppiaII Compact V2G
bulletCasadio Undici A2 Tall
bulletNew Elegance Display V2G
bulletNew Elegance Mini 2G.
เครื่องชงกาแฟขนาดกลาง
bulletBreville Bes 980
bulletBreville Bes 920
bulletCasadio Undici A1
bulletEpoca 1G
เครื่องชงกาแฟขนาดเล็ก
bulletNuova Oscar II
bulletRancilio Silvia
bulletBreville Bes 870
bulletBreville Bes 250
bulletAscaso Dream
bulletExpobar Office Control
bulletExpobar Office Pulser
bulletTaurino Combi
bulletMokita Junior
เครื่องบดกาแฟอัตโนมัติ
bulletRancilio Kryo65 OD
bulletNuova MDXS OD
bulletBreville BCG 820
bulletBreville BCG 800
เครื่องบดเมล็ดกาแฟ
bulletRancilio Kryo65ST
bulletRancilio Rocky MD
bulletRancilio Rocky SD
bulletNuova MDX
bulletNuova Grinta
bulletCunill Space
bulletCoffee Mill 600N
bulletBreville BCG 200
เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ
bulletSaeco Aulika Top RI
bulletSaeco Lirika
bulletSaeco Lirika Plus
เครื่องชงกาแฟแบบอื่นๆ
bulletBrewer : Breville YouBrew
bulletPercolator West Bend
เครื่องปั่นสมูทตี้
เครื่องกรองน้ำ
เครื่องจ่ายน้ำหวาน
dot
Cartel's Vote
dot
bulletกาแฟเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคุณมากแค่ไหน
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
THE COFFEE CARTEL CO.,LTD.
21-22 Tesabansongkroh Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : 0-2953-8957, 0-2954-4850
Fax : 0-2953-8130
E-mail : thecoffee.cartel@yahoo.com, thecoffee.cartel@hotmail.com
URL : www.thecoffeecartel.co.th